آکنه

آکنه

پوست محتوی فولیکولهای نازک مو و منافذ بسیار ریزی است و هر کدام از منافذ دارای مو و غدد چربی می باشد .
تولید چربی پوست به سبب همین غدد می باشد .که به طور نرمال از منافذ پوست خارج شده و باعث رطوبت پوست و مو می شود .
هنگامی که منافذ توسط چربی و یا سلولهای مرده پوست مسدود می شود جوش یا آکنه پدیدار می شود .اگر منفذ به طور نسبی بسته شده باشد جوشهای سر سیاه ایجاد می شود اما در صورت بسته شدن کامل منافذ که باعث عفونت و التهاب می شود جوشهای متورم و قرمز رنگ و پر چرکی ایجاد شده که به اصطلاح کورک می نامند .
در تمام افراد دوره ای از زندگی با جوش همراه می باشد
ولی در سنین بلوغ و در خانمها در زمان پریود های ماهانه بیشتر دیده می شود که ناشی از تغییرات هورمونهاست .
استفاده از شوینده ها ی متناسب با پوست در درمان اولیه موثر می باشد اما در صورت تشدید باید تحت درمان پزشک قرار گیرد.

فیلم