استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد
تقسیم بندی لیزر ها براساس فاکتورهای مختلفی صورت می پذیرد از جمله:
 الف) تقسیم بندی بر اساس توان


 1- لیزرهای پرتوان یا گرم یا سخت لیزرهایی هستند که با افزایش انرژی جنبشی در بافت و ایجاد حرارت، اثرات درمانی خود را می گذارند. این اثرات شامل نکروز، کربنیزاسیون، تبخیر، کواگولاسیون یا انعقاد و دناتوره شدن پروتئینی می باشند. توان این دسته بالای نیم وات است.
 2- لیزرهای با توان متوسط لیزرهایی بوده که بدون ایجاد حرارت بسیار بالا، اثر درمانی خود را می گذارند و در بافت اثر تحریک نوری ایجاد می کنند. این دسته از لیزرها امروزه در بسیاری از موارد جایگزین لیزرهای کم توان شدند چرا که سرعت اثر درمانی را افزایش و طول زمان درمان را کاهش می دهند. توان این دسته 500-250 میلی وات است.
 3- لیزرهای کم توان یا سرد یا نرم لیزرهایی بوده که اثر حرارتی بر روی بافت نمی گذارد و با تحریک نوری بر روی سلول، باعث واکنش های نوری در بافت می شوند که به آن Photobiostimulation می گویند. توان این لیزرها معمولا" زیر 250 میلی وات می باشد.


 ب)تقسیم بندی بر اساس واکنش های بافتی

 1 – واکنش های تخریبی: که اساس کار لیرزهای پر توان هستند و با توان بالای 5/0 وات و افزایش انرژی جنبشی در بافت در نتیجه ایجاد اثر حرارتی که حتی به حد 800 درجه سانتی گراد نیز ممکن است برسد باعث دناتوراسیون پروتئین ها، انعقاد، تبخیر، کربنیزاسیون و برش می شوند. این لیزرها کاربرد در جراحی داشته و به لیزرهای گرم نیز معروف هستند.
 2 – واکنش های خنثی: که اساس لیزرهای تشخیصی هستند؛ در طی این واکنش ها بافت تغییری نمی یابد اما از میزان نور رفلکس شده یا نور عبور کرده از بافت برای کارهای تشخیصی استفاده می شود مانند لیزر های تشخیصی در دندانپزشکی که برای اندازه گیری ناحیه پوسیدگی دندان به کار می روند.
 3 – واکنش های فتو شیمیائی: که اساس کار لیزرهای کم توان هستند؛
این دسته از لیزرها خاصیت ایجاد واکنش فتوشیمیایی ( photochemical) داشته و بدون ایجاد اثر حرارتی در بافت اثرات خود را می گذارند.

 
ج) تقسیم بندی بر اساس طول موج

 1- محدوده ماورای بنفش: 400-300 نانومتر
 2- محدوده نور مرئی: 700-400 نانومتر
 3- محدوده نور ماودن قرمز نزدیک: 1200-700 نانومتر
 4- محدوده نور مادون قرمز دور : بیش از 1200 نانومتر


 د) تقسیم بندی بر اساس ماده مولد

 1- لیزرهای گازی مانند CO2 ، He-Ne  
 2- لیزرهای مایع مانند لیزرهای رنگی
 Tunable 3- لیزرهای جامد مانند لیزر یاقوت
 4- لیزرهای نیمه حادی مانند GaAs و GaAlAs