استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد
·        از طیف های مختلف لیزر می توان در جراحی های مختلفی استفاده کرد مانند:

جراحی پوست مانندرفع خال، زگیل، تومورهای خوش خیم و بدخیم، کلوئید،اسکار آکنه و ...

جراحی عروق مانند واریس، همانژیوم و ضایعات عروقی 

جراحی گوش وحلق و بینی مانند پولیپ بینی، تومورهای حنجره، تنگی های حلق و درمان  خرخر

جراحی گوارش مانند پولیپ روده، تنگی های مری، تومورهای کولورکتال،  هموروئید و ...

جراحی مجاری ادراری مانند پروستات، تومورهای مثانه، تنگی مجرا و ...