التهاب پوستی

نوعی التهاب پوست است که در صورت تماس مستقیم با ماده خارجی یا ایجاد کننده حساسیت بروز می کند .
این التهابات اغلب با خارش، قرمزی و تاول های کوچک مشخص می شود .
این نوع التهاب واگیر دار یا خطر ناک نیست ولی می تواند آزار دهنده باشد .
 

فیلم