استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

·    راه های انتقال اشعه لیزر به بدن:

1-      از طریق پوست (روش اکسترنال): از این طریق، اعضا، اعصاب، عروق و نقاط دردناک بدن مورد تابش قرار می گیرند و تأثیر اشعه لیزر از این طریق بر روی محل پاتولوژی تا عمق حدود 70-50 میلی متر، خصوصاً در طیف مادون قرمز، وجود دارد. 

2-      از طریق نقاط مورد استفاده در طب سوزنی: این شکل در واقع، عبارتست از تحریک نقاط طب سوزنی بدن از طریق نور لیزر که اغلب از نور مادون قرمز استفاه می گردد. 

3-      از طریق غشاء مخاطی: بدین منظور، به داخل حفره مربوطه، یک فیبر نوری فرستاده شده که توسط آن، اشعه لیزر به غشاء مخاطی ناحیه آسیب دیده می رسد. در این روش، هم از طیف قرمز و هم از مادون قرمز استفاده می گردد.

4-      تابش داخل وریدی: از طریق آنژیوکت مخصوص که اغلب داخل وریدهای اندام فوقانی قرار داده می شود، این اشعه که از طیف قرمز یا آبی استفاده می گردد به بدن می رسد. توجه به این نکته ضروری است که بر اساس نوع واکنش، می توان دوز مورد استفاده را نیز تعدیل کرد.