ریزش مو

ریزش مو

سیکل نرمال رشد مو در بدن 2-5 سال است که شامل سه فاز :
فاز آناژن
فاز کاتاژن
فاز تلوژن
فاز آناژن که اولین و طولانی ترین فاز بوده رشد موها به طور کاملا فعال انجام می گیرد
در فاز کاتاژن که چند هفته به طول می انجامد موها به سمت پوست سر حرکت می کنند
در فاز آخر یعنی تلوژن که فاز استراحت است مو ریزش دارد و تکرار سیکل ادامه دارد
در ریزش و تیپ مردانه فاز رشد یا آناژن کوتاه شده و موهای بیشتری می ریزد که بیشتر در ناحیه شقیقه و پشت سر دیده می شود
ریزش مو می تواند ارثی یا در اثر استرس و یا عوارض دارویی و تغییرات هورمونی باشد.

مشاوره با پزشک به حل مشکل کمک می کند.

فیلم