استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

   چگونگی تاثیر لیزر کم توان در درمان بیماری عروق کرونر به طریق  سه مکانیسم زیر می باشد.

1-    نئوواسکولاریزاسیون: تابش لیزر باعث افزایش رگ سازی جدید تا 50% می شود.

(افزایش فاز میتوژن و تقسیم سلولی فیبرو بلاست ها و به دنبال آن کلاژن سازی واپی تلیزاسیون سریع در ایجاد بستر عروق جدید نقش دارد.)

2-    رژنراسیون: ترمیم لایه آندوتلیال واپی تلیزاسیون سریع بر ترمیم جدار عروق نقش داشته و باعث اصلاح نفوذ پذیری عروق می شوند.

3-    وازودیلاتاسیون: ناحیه تاثیر لیزر، اسفنکترهای انتهای مویرگ ها بوده و شدت پاسخ به شدت درگیری اولیه بستگی دارد.

     در ضمن افزایش متابولیسم هوازی در سلول به واسطه افزایش PH محیط و افزایش پتاسیم داخل سلولی، در ایجاد گشادی عروق نقش دارد. حتی به دنبال سرد کردن موضع تحت تابش،  افزایش گردش خون ادامه داشته که این موضوع  نشانگر اثر غیر حرارتی لیزر است.

·        اندیکاسیون درمانی:

1- افرادی که تحت عمل جراحی CABG   قرار گرفته و در حال حاضر دچار

Severe  Lv  disfunction   هستند و یا دچار حملات ایسکمی می شوند .

2- افراد با زمینه Systemic Disease  Diffuse که کاندید مناسبی برای PCI   و  CABG  نمی باشند .

3- افرادی که اندیکاسیون  CABG یا   PCI داشته ولی تمایل شخصی به انجام این عمل را ندارند .

4- جهت کنترل فشار خون بالا و کنترل بیماری های همراه مانند دیابت در زمینه بیماری        IHD

·        اثرات لیزر وریدی:

 • ↑ فعالیت سیستم کمپلمان
 • IgM ↑ و  IgAو   IgG
 • ↑ لنفوسیتها
 • تعدیل Th / Ts
 • باکتریسید
 • ↑ میکروسیرکولاسیون
 • Pco2 ↓
 • ↑ اکسیژن بافتی
 • بهبود متابولیسم
 • ↓ تجمع پلاکتی
 • تقویت گردش خون محیطی
 • چرخه اکسیداسیون موازی (ATP↑)
 • باز شدن کولترالها
 • اثرآنتی آریتمیک
 • اثربرونکودیلاتور

 • اندیکاسیو نهای لیزر درمانی در بیماری های قلبی عروقی:
  فشار خون، ایسکمی قلبی و نارسائی عروق کرونر ، واریس، لنف ادم، ترومبوفلبیت ها و آنژیوپاتی ها