استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

·        لیزر تراپی در بیماری های گوارش:

استفاده از لیزرهای کم توان در درمان بیماری های گوارش بر اساس ساختمان مخاطی این سیستم است. اشعه لیزر بدون افت قابل ملاحظه در انرژی اولیه تابشی، به سهولت از غشا مخاطی عبور کرده و به بافت هدف می رسد. البته این روش درمانی بیشتر در کشورهای شرقی مانند روسیه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز داشته است. بیشترین مورد استفاده در بیماری های گوارشی، بیماری های اولسرپیتیک می باشد که البته در قدم اول می بایست به رد تغییرات بدخیمی در ضایعات اولسروی دستگاه گوارش پرداخت. بنابراین درمان با لیزر کم توان به خصوص در مورد ضایعات مشکوک باید پس از بیوپسی و رد بدخیمی صورت گیرد.

تابش لیزر کم توان در این درمان توسط فیبر نوری صورت می پذیرد .
اندیکاسیون های(موارد مصرف) لیزردرمانی در بیماری های گوارشی :زخم معده واثنی عشر، گاستریت، کولیت، هپاتیت، پانکراتیت وهموروئید