استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

·        لیزرتراپی در بیماری های گوش و حلق و بینی:

به دلیل وجود غشا مخاطی، لیزرتراپی نقش بارزی در بیماری های گوش و گلو و بینی دارد.

لیزر به راحتی از غشا مخاطی عبور می کند و بدون افت مقادیر قابل توجه از توان اولیه، به بافت هدف می رسد. به دلیل عمق نفوذ اشعه لیزر خصوصا" در طیف مادون قرمز، می توان از لیزرتراپی در درمان بیماری های گوش داخلی نیز استفاده کرد. به دلیل آن که این درمان غیر تهاجمی است، از لیزرتراپی به عنوان درمان کمکی در کنار سایر روش های درمانی کلاسیک  استفاده می شود، لیزرتراپی به خوبی تحمل می شود و واکنش های بافتی را تحریک می نماید. امتیاز دیگر آن نیز تأثیر لیزرتراپی در کاهش یا قطع مصرف داروها و بنابراین کاهش عوارض جانبی و واکنش های آلرژیک به آن هاست.
اندیکاسیونها : رینیت، سینوزیت، اوتیت، فارنژیت، لارنژیت، وزوز گوش، آفت دهانی، هرپس لبی، زبان جغرافیایی و ...