استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

لیزرتراپی بیماری های ارولوژی وزنان

به علت تاثیرات نامشخص لیزر بر روی بیضه ها در مورد استفاده ازلیزردرمانی در ارولوژی اختلاف نظر وجوددارد. اگرچه گزارش شده است که لیزر به دلیل اثرات تحریک بیولوژیک کیفیت وتحرک اسپرم ها را تقویت می کند. مواردی که با موفقیت تحت درمان قرار گرفته اند به شرح زیراست:

اورتریت(التهاب وعفونت مجاری ادراری)، هرپس(تبخال) تناسلی،بالانیت،اپیدیدیمیت،پوبلاژیا،پروستاتیت مزمن غیر باکتریال،پیرونی(انحنا آلت)،تنگی اورترا، پیلونفریت(عفونت کلیه)، سیستیت(عفونت مثانه)

از لیزرهای کم توان می توان با موفقیت در ژنیکولوژی(بیماری ومشکلات زنان) استفاده کرد.سه اثر اصلی آن شامل تحریک بیولوژیک،بازسازی واثرضد درد والتهاب می باشند.تغییرات پاتولوژیک در ژنیکولوژی به آسانی با لیزردرمانی قابل درمان هستند چون اساساً نیازمند درمان مخاطی می باشند.موارد زیر را درژنیکولوژی می توان به کمک لیزردرمانی تسکین داد یا کامل درمان نمود:

پوبالژیا(درد لگن)، دردهای مزمن لگن، چسبندگی های لگن بعد از جراحی و آندومتریوز، سالپنژیت، زخم های واژینال، دیس منوره وآمنوره،  frigidility (سردمزاجی)، بارتولینیت،سرویسیت(به شرط رد بدخیمی) ناباروری ،هرپس(تبخال)تناسلی(که در این مورد کاهش قابل ملاحظه بروز وشدت علایم بالینی مرتبط باعفونت ویزوس هرپس می شود.