استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

·        ضایعات عروقی:

به دو بخش تومورها و مالفورماسیون های عروقی تقسیم می شوند:

نئوپلاسم های خوش خیم عروقی از کانال های عروقی که توسط سلول های آندوتیال منظمی مفروش شده اند تشکیل می گردند مانند همانژیوم ها. تومورهای بدخیم دارای کانال های عروقی کمتری هستند و فقط از چند کانال ناقص تشکیل شده اند مانند همانژیوسارکوما.

 

·        نئوپلاسم های خوش خیم عروقی:

همانژیوم: ضایعات خوش خیمی هستند که حدود 7% از کلیه تومورهای خوش خیم را تشکیل    می دهند که به انواع زیر است:

1-    همانژیوم مویرگی: معمولا" در پوست و غشاهای مخاطی به وجود می آیند قطر این تومورها از 1 میلی متر تا چندین سانتی متر است.

2-    همانژیوم توت فرنگی شکل: از موقع تولد وجود دارند به سرعت در عرض چند ماه رشد کرده و سپس در سن 1 تا 3 سالگی اندازه آن ها رو به کاهش می گذارد و در 80% موارد تا سن 5 سالگی به کلی ناپدید می گردند.

3-    همانژیوم غاری: از کانال های عروقی غار مانند و بزرگی تشکیل شده اند و ضایعاتی فاقد کپسول را به وجود می آورند که قطر آن ها به طور معمول از 1 تا 2 سانتی متر متغیر است می توانند علاوه بر مخاط در کبد، مغز و سایر احشاء نیز به وجود آیند.

·        اکتازی عروقی (تلانژکتازی):

تجمع بارزی از مویرگ ها، ونول ها یا آرتریول ها در پوست یا غشاهای مخاطی بوده که می توانند مادرزادی یا اکتسابی باشند.

نوعی از تلانژکتازی که رنگ شرابی دارد (port-wine stain ) از ابتدای تولد موجود است و همراه با رشد کودک به تدریج بزرگ تر می شود و موجب ضخیم شدن پوست مبتلا می گردد.

تلانژکتازی عنکبوتی (spider telangiectasia ) متشکل از آرتویول های کوچک زیر جلدی است که به صورت شعاعی یه دور یک مرکز قرار گرفته اند و اغلب ضربان دار هستند. این ضایعات به طور تیپیک در نیمه فوقانی بدن و در شرایط افزایش استروژن نظیر حاملگی و سیروز به وجود می آیند

·        درمان با لیزر:

انواع ضایعات عروقی به وسیله لیزر قابل درمان هستند که نمونه هایی از آن به شرح زیر است:

1-     لیزر 532 nm NdyaG

2-    532 nm  KTP

3-    578 nm copper vapor

4-    585 nm Flash lamp-pumed pulsed dye