لیزر

لیزر

پوست از چندین لایه تشکیل شده که خارجی ترین آن اپیدرم و لایه داخلی  زیرآن درم می باشد .
خاصیت ارتجاعی پوست مربوط به آب و فیبرهای الاستین است که نور آفتاب و پیری طبیعی باعث خشک شدن پوست می شود .این خشکی سبب کاهش الاستین لایه درم شده و در نهایت خاصیت ارتجاعی و شادابی پوست را کم می کند و باعث ایجاد چروکهای نا خواسته می شود .
نور لیزر با تمرکز در نقاط آسیب دیده پوست و با برداشتن آن نقاط شادابی و استحکام را به پوست بر می گرداند و در نهایت اپیدرم سالم در معرض دید قرار می گیرد .


با توجه به پیچیدگیهای متعددی که در ارتباط با این روش وجود دارد بایستی زیر نظر پزشک انجام پذیرد .

فیلم