استفاده از مطالب اين صفحه تنها در صورت ذكر منبع ولينك اين سايت امكانپذير مي باشد

·        کنتراندیکاسیو ن های(موارد منع مصرف) لیزر درمانی :

1-     تومورهای بدخیم و سرطانی

2-     تومورهای خوش خیم با احتمال بدخیم شدن

3-     حاملگی در 3 ماهه اول (در ماه های بعد نیز بایستی از تابش مستقیم بر روی شکم و ستون فقرات اجتناب شود)

4-     کار با لیزر توسط افراد نا آشنا و بی تجربه

5-     حساسیت به نور نظیر بیماری لوپوس

 

·        موارد احتیاط:

در موارد زیر باید احتیاط کرد:

- تابش بر خط اپی فیز در اطفال

- تابش بر روی غدد مانند تیروئید، تخمدان، بیضه و ...

- تابش در بیمارانی که دچارآسیب نهایی هر ارگان هستند مانند قلب، کلیه، کبد و ریه

- صرع

مدیریت لینک ها