میکروپیل


میکروپیل

الاستین پوست تحت تاثیر عوامل محیطی ، ژنتیک و سن قرار می گیرد که  با روش میکرو پیل در سه مرحله به سلامتی پوست کمک می شود 
مرحله اول توسط اسکراب یا محلول بافت مرده پوست جدا می شود سپس محلول اسید لاکتیک و یا اسید میوه با درصدهای مشخصی به سطح پوست مالیده شده و چند دقیقه باقی می ماند.
محلولها پوست را از سلولهای مرده و آلودگیهاتمیز می کند .
مرحله بعد با درمان کرایوژنیک با ذرات توپی شکل کربن دی اکسید(یخ خشک)لایه نازکی از پوست فریز و برداشته می شود .
میکرو پیل ظاهر و استحکام پوست را بهتر کرده و چروک های ریز را بهبود می بخشد . 
فیلم